Auto kasacja

Zezłomujemy każde auto!

Skasujemy Twój samochód

Dzięki zlomowaniu pojazdu w naszej stacji unikają Państwo dalszego opłacania składki OC od nieużywanego pojazdu (w Polsce ustawodawca nakazuje ubezpieczenie OC do każdego zarejestrowanego pojazdu w przypadku braku OC, Fundusz Gwarancyjny nakłada wysoką karę pieniężną na właściciela pojazdu, który nie ubezpieczył samochodu) oraz dbają Państwo o ekologię, ponieważ wszystkie niebezpieczne dla środowiska substancje i materiały są utylizowane przez nas i przez inne odpowiedzialne za to instytucje.

Auto kasacja

Wszystko czego potrzebujesz do zezłomowania auta

Wymagane dokumenty

  • Dowód Osobisty właściciela pojazdu,
  • Dowód Rejestracyjny pojazdu i Karta Pojazdu (jeżeli była wydana). W przypadku zagubienia lub zatrzymania Dowodu Rejestracyjnego przez Policję, należy przedstawić pokwitowanie policyjne oraz przedstawić potwierdzoną kserokopię Dowodu Rejestracyjnego z właściwego wydziału komunikacji,
  • Gdy występuje współwłaściciel pojazdu lub w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie.
  • Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę, należy załączyć odpowiednie dokument firmowe (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.